Home

Prijzen

Lang Parkeren

Kort Parkeren

Recensies

Locaties

Contact

   

 

Disclaimer

Aansprakelijkheid

SchipholParkeren.nu heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Schipholparkeren.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. SchipholParkeren.nu garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door SchipholParkeren.nu gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op SchipholParkeren.nu links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor SchipholParkeren.nu op geen enkele wijze verantwoordelijk is. SchipholParkeren.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat SchipholParkeren.nu de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens

SchipholParkeren.nu bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan SchipholParkeren.nu worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van SchipholParkeren.nu voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Auteursrecht

De op SchipholParkeren.nu gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van SchipholParkeren.nu (zie het postadres op de contact pagina). Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieŽn en downloads voor persoonlijk, privť, niet-commercieel van inhoud op SchipholParkeren.nu is toegestaan.

Privacy verklaring

Cookies

SchipholParkeren.nu kan informatie over het gebruik van SchipholParkeren.nu verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op jouw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van jouw browser te veranderen. Door het gebruik van deze website wordt automatisch akkoord gegaan met de verwerking van de verzamelde gegevens door SchipholParkeren.nu op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Cookies van derden

SchipholParkeren.nu maakt gebruik van Google Analytics en Google AdSense, diensten van Google Inc. (Google). Google Analytics en Google AdSense gebruiken cookies. De door de cookie aangemaakte informatie (geen naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over het gebruik van deze website (inclusief IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, advertenties weer te geven over goederen en services waarin wellicht interesse is (afmelden), om reports over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval het IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van deze website wordt automatisch akkoord gegaan met de bewerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Internetsites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden, die door middel van links op SchipholParkeren.nu zijn verbonden.

Wijzigingen privacy verklaring en disclaimer

SchipholParkeren.nu behoudt zich het recht voor, om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring en disclaimer.

Redactie SchipholParkeren.nu

© 2018 SchipholParkeren.nu - Sitemap